Garden Tools

Hori Hori Classic
Hori Hori Classic $49.00
Walnut Garden Scissors - Small
Walnut Garden Scissors - Small $42.00
Japanese Weeding Hoe
Japanese Weeding Hoe $35.00
Dandelion Weeding Fork
Dandelion Weeding Fork $35.00
Triangle Hoe
Triangle Hoe $29.00
Cultivator
Cultivator $29.00
No. 6 Field Knife
No. 6 Field Knife $89.00