Wedding Gifts

Ambrosia Maple Bowl - 13"
Ambrosia Maple Bowl - 13" $189.00
Open Bar Wedding Card
Open Bar Wedding Card $5.95
Spalted Maple Salad Tossers
Spalted Maple Salad Tossers $45.00
King George Coin Cufflinks
King George Coin Cufflinks $159.00
Standing Liberty Coin Cufflinks
Standing Liberty Coin Cufflinks $199.00
Buffalo Nickel Cufflinks
Buffalo Nickel Cufflinks $159.00
Abe Circled Coin Cufflinks
Abe Circled Coin Cufflinks $124.00
Eisenhower Eagle Cufflinks
Eisenhower Eagle Cufflinks $159.00
Rose Talisman Pendant
Rose Talisman Pendant $189.00
Small Valet Box in Birdseye Maple
Small Valet Box in Birdseye Maple $189.00
"At Last" Wall Art
"At Last" Wall Art $129.00
Ambrosia Maple Bowl - 18"
Ambrosia Maple Bowl - 18" $379.00
Ambrosia Maple Bowl - 15"
Ambrosia Maple Bowl - 15" $269.00
Blackened Spoon Rest
Blackened Spoon Rest $34.95
Baby Spoon
Baby Spoon $11.95
Swiss Cheese Board
Swiss Cheese Board $45.95
Swiss Cheese Butter Board
Swiss Cheese Butter Board $24.95
Medium Ladle
Medium Ladle $49.95
Medium Flared Maple Bowl
Medium Flared Maple Bowl $239.00